Roadmap

Phase 1 - Goal: 1,000 Token Holders

Phase 2 - Goal: 10,000 Token Holders

Phase 3 - Goal: 100,000 Token Holders

Phase 4 - Goal: 500, 000 Token Holders

Phase 5 - 1 Million Token Holders

Phase 6 - 5 Million Token Holders

Phase 7 - 10 Million Token Holders

Phase 8 - 50 Million Token Holders

Phase 9 - 100 Million Token Holders

Phase 10 - 200 Million Token Holders

Last updated